19 júna, 2024
ZDRAVIE

Legionárska choroba: Príznaky, Liečba a Prevencia

Bakteria

Čo je Legionárska choroba? Legionárska choroba, známa aj ako legionelóza, je závažná bakteriálna infekcia spôsobená baktériou Legionella. Táto choroba môže mať vážne dôsledky, najmä pre ľudí s oslabeným imunitným systémom alebo pre starších jednotlivcov.

Príčina a Šírenie

Baktéria Legionella je bežná v prírode a môže sa nachádzať vo vode, predovšetkým vo vykurovacích systémoch, fontánach, sprchách a iných vodných zariadeniach. Ľudia sa nakazia dýchaním pary alebo aerosólu, ktoré obsahujú tieto baktérie. To môže nastať pri sprchovaní, kúpaní, alebo pri vdýchnutí kontaminovanej vody.

Príznaky

Hlavné príznaky legionárskej choroby zahŕňajú:

 • Horúčka
 • Kašeľ
 • Bolesť hlavy
 • Svalové bolesti
 • Zimnica
 • Únava

V pokročilých prípadoch môže dôjsť k zápalu pľúc, čo môže vyžadovať hospitalizáciu.

Diagnostika a Liečba

Legionárska choroba sa diagnostikuje prostredníctvom kultúry vzorky dýchacích ciest alebo moču, ktorá identifikuje prítomnosť baktérie. Liečba zahŕňa užívanie antibiotík. V závažných prípadoch môže byť potrebná hospitalizácia a intravenózna antibiotická terapia.

Prevencia

Preventívne opatrenia sú kľúčové pri zabránení výskytu legionárskej choroby. Patria sem:

 • Pravidelná údržba a čistenie vodných zariadení: To zahŕňa vyčistenie a dezinfekciu vykurovacích systémov, sprch a fontán.
 • Monitorovanie teploty vody: Uistite sa, že voda v systémoch, kde sa môže nachádzať Legionella, je udržiavaná na bezpečnej teplote.
 • Správna inštalácia a údržba chladiacich systémov: Chladiace veže a iné systémy by mali byť správne inštalované a udržiavané tak, aby sa minimalizovalo riziko rastu baktérie.
 • Správna činnosť klimatizačných a ventilačných systémov: Tieto systémy by mali byť správne nastavené a udržiavané tak, aby sa minimalizovalo šírenie aerosólu s baktériou.

Záver

Legionárska choroba je vážnym zdravotným problémom, ale dodržiavaním preventívnych opatrení môžeme výrazne znižovať riziko nákazy. V prípade akýchkoľvek príznakov by mali jednotlivci vyhľadať lekársku pomoc a informovať lekára o možnom vystavení sa riziku legionelózy.

Leave feedback about this

 • Quality
 • Price
 • Service

PROS

+
Add Field

CONS

+
Add Field
Choose Image
Choose Video
Translate »