25 mája, 2024
Technológie

Izolácia cez EPS sokle

Nedostatočná pozornosť venovaná izolácii sokla môže mať závažné dôsledky. Je dôležité zabrániť chybám pri izolácii, aby ste predišli problémom s plesňami a strate tepla, a tým chránili stabilitu a kvalitu základov vášho domu. Dobre navrhnutá izolácia sokla zabezpečí nielen tepelnú úsporu, ale aj ochranu pred vlhkosťou a inými nepriaznivými vplyvmi prostredia. Je vhodné venovať pozornosť […]

Read More
Translate »