25 mája, 2024
ZDRAVIE

Čo sú extrasystoly?

Extrasystoly

Aj vás trápia extrasystoly? Podme sa spoločne pozrieť na to čo vlastne extrasystoly sú.

Čo sú extrasystoly?

Extrasystoly (predčasné sťahy komôr alebo predčasné sťahy predsiení) sú srdcové arytmie, ktoré vznikajú v dôsledku náhleho a predčasného sťahu srdca (tzv. extrasystoly). Tento predčasný sťah svalu sa zvyčajne prejavuje ako vynechávanie srdca alebo pocit, že srdce „vynecháva“.

Existujú dva typy extrasystol: predčasné komorové kontrakcie (PVC), ktoré sa vyskytujú v predsieni srdca, a predčasné predsieňové kontrakcie (PAC), ktoré sa vyskytujú v predsieni srdca. PVC sú častejšie a zvyčajne sa považujú za menej závažné ako PAC.

Medzi príčiny extrasystol môže patriť stres, únava, užívanie stimulantov (napr. kofeínu), nadmerná konzumácia alkoholu alebo tabaku, ochorenie srdca a iné faktory. Väčšina extrasystol nie je nebezpečná a nemusí si vyžadovať liečbu, ale u niektorých pacientov môžu spôsobiť príznaky, ako sú búšenie srdca, závraty alebo mdloby. Ak sú extrasystoly závažné alebo sú spojené s inými ochoreniami srdca, môže byť potrebná liečba vrátane zmeny životného štýlu, liekov alebo iných zásahov.

Sú extrasystoly nebezpečné?

Väčšina extrasystol sa zvyčajne považuje za benígne, t. j. nie sú závažné a nebezpečné pre zdravie. V niektorých prípadoch však môžu byť extrasystoly príznakom závažnejšieho ochorenia srdca, napríklad ischemickej choroby srdca, srdcového zlyhania alebo arytmie.

Ak sú extrasystoly spojené s inými srdcovými príznakmi, ako je bolesť na hrudníku, dýchavičnosť, závraty alebo mdloby, môžu byť znakom vážnejšieho zdravotného problému a môžu si vyžadovať ďalšie vyšetrenie a liečbu.

Pacienti s vysokým rizikom srdcového ochorenia alebo inými rizikovými faktormi môžu potrebovať pravidelné monitorovanie a testovanie extrasystol, aby sa vylúčila prítomnosť srdcového ochorenia a minimalizovalo riziko komplikácií.

Celkovo nie sú extrasystoly vždy nebezpečné, ale v určitých prípadoch môžu predstavovať závažný zdravotný problém a vyžadujú si liečbu.

Extrasystoly

Koľko extrasystol za den je mat normálne ?

Je ťažké určiť presný počet extrasystol, ktorý sa považuje za normálny, pretože ho môže ovplyvniť mnoho faktorov, napríklad vek, zdravotný stav a životný štýl jednotlivca.

Je bežné, že u zdravých jedincov sa vyskytujú jednotlivé extrasystolické kontrakcie aj niekoľkokrát denne bez toho, aby mali zdravotné problémy alebo príznaky.

Ak má pacient príznaky, ako sú závraty, mdloby, búšenie srdca, bolesť na hrudníku, dýchavičnosť alebo iné srdcové príznaky, môže byť potrebné ďalšie vyšetrenie, aby sa zistilo, či sú extrasystoly nebezpečné.

V každom prípade je dôležité poradiť sa s lekárom, ak má pacient akékoľvek nezvyčajné srdcové príznaky alebo podozrenie na ochorenie srdca. Lekár môže vykonať ďalšie vyšetrenia a určiť najlepšiu liečbu pre daného pacienta.

Ako znížiť počet extrasystol?

Tu je niekoľko spôsobov, ako môžete znížiť výskyt extrasystol:

Stres môže byť jedným z faktorov, ktoré spôsobujú extrasystoly. Pokúste sa nájsť spôsoby, ako znížiť stres, napríklad meditáciou, hlbokým dýchaním, jogou alebo pravidelnou fyzickou aktivitou.

Zdravá strava: Konzumácia zdravej stravy bohatej na ovocie, zeleninu, celozrnné výrobky a nízkotučné bielkoviny môže pomôcť znížiť riziko vzniku extrasystol.

Obmedzte stimulanty: Kofeín, alkohol a nikotín môžu zvýšiť počet extrasystol, preto by ste mali obmedziť ich konzumáciu.

Pravidelná fyzická aktivita: Pravidelná fyzická aktivita, ako je chôdza, beh, plávanie alebo bicyklovanie, môže pomôcť znížiť stres, zlepšiť zdravie srdca a znížiť riziko extrasystol.

Liečba základného ochorenia srdca: Ak sú extrasystoly spôsobené ochorením srdca, napríklad ischemickou chorobou srdca alebo srdcovým zlyhaním, môže byť potrebná liečba týchto ochorení.

Liečba liekmi: V niektorých prípadoch môže byť na zníženie výskytu extrasystol potrebná liečba liekmi, ako sú betablokátory alebo antiarytmiká.

Je dôležité poradiť sa s lekárom, ak máte podozrenie na extrasystolu alebo akékoľvek problémy so srdcom. Váš lekár môže vykonať ďalšie vyšetrenia a odporučiť najlepší plán liečby pre vaše špecifické potreby.

Leave feedback about this

  • Quality
  • Price
  • Service

PROS

+
Add Field

CONS

+
Add Field
Choose Image
Choose Video
Translate »