26 mája, 2024
ZDRAVIE

Bezkofeínová káva – alternatíva pre všetkých milovníkov kávy

Bezkofeínová káva a jej popularita

Bezofeínová káva - zrná
Bezofeínová káva zlepšuje glukózovú toleranciu

V posledných rokoch vzrástol dopyt po bezkofeínovej káve. Jedným z hlavným dôvodov, prečo ľudia siahajú po bezkofeínovej káve je snaha eliminovať zdravotné riziká spojné s konzumáciou kofeínu. Bezkofeínová káva má na ľudský organizmus odlišné účinky ako kofeínová káva, čo je ovplyvnené najmä obsahom kofeínu a ďalších zlúčenín. Tento článok vychádza z mnohých vedeckých výskumov, ktoré skúmali vplyv bezkofeínovej kávy najmä na ľudský organizmus. Tento článok tiež skúma metódy výroby bezkofeínovej kávy a jej rastúcu popularitu medzi rôznymi skupinami spotrebiteľov.

Bezkofeínová káva a glukózová tolerancia

Bezofeínová káva zlepšuje glukózovú toleranciu (t.j.  reakciu organizmu na glukózovú záťaž). Pozitívny vplyv na glukózovu toleranciu môže znížiť potenciálne riziko diabetu 2. typu (Battram et al., 2006). Naopak kofeínová káva glukózovú toleranciu zhoršuje. Účinky bezkofeínového kávového extraktu na inzulínom stimulovanú likvidáciu glukózy a príjem glukózy do svalov boli predmetom výskumu Shearer et al., 2003 (Quinides of Roasted Coffee Enhance Insulin Action in Conscious Rats, Dostupné na internete: https://doi.org/10.1093/jn/133.11.3529). Z výskumu vyplynulo, že bezkofeinóvá káva neovplyvnila srdcovú frekvenciu ani krvný tlak. Naopak bezkofeínova káva zvýšila likvidáciu glukózy.

Bezkofeínová káva a kardiovaskulárny systém

Keďže bezkofeínová káva obsahuje iba minimálne množstvo kofeínu, tak jej pitie nespôsobuje zvýšenie krvného tlaku a srdcového výkonu. Oproti tomu kofeínová káva môže spôsobiť mierne zvýšenie krvného tlaku a srdcového výkonu, z dôvodu, že kofeín je stimulant centrálneho nervového systému. Pravidelné pitie kofeínovej kávy vedie k zvýšeniu krvného tlaku, zníženiu srdcovej frekvencie a zvýšeniu plazmatických katecholamínov. Naopak bezkofeínová káva vyvoláva menšie zvýšenie diastolického krvného tlaku bez ovplyvnenia iných parametrov, čo ukazuje, že kardiovaskulárne účinky kávy sú hlavne kvôli obsahu kofeínu (Smits et al., 1985).

Bezkofeínová káva nevplýva na krvný tlak

Konzumácia kávy, vrátane kávy bez kofeínu, je spojená s nižším rizikom celkovej úmrtnosti, najmä úmrtnosti na srdcové choroby a cukrovku. Uvedené naznačuje potenciálne zdravotné prínosy konzumácie kofeínovej aj bezkofeínovej kávy (Loftfield et al., 2015).

Bezkofeínová káva je vhodná najmä pre tých, ktorí sú citliví na kofeín, tehotné ženy a ľudí s vysokým krvným tlakom. Štúdie ukázali, že dekafeinovaná káva si zachováva antioxidanty a živiny, poskytujúc podobné zdravotné výhody bez potenciálnych vedľajších účinkov kofeínu.

Ako sa vyrába bezkofeínova káva

Bezkofeínová káva sa vyrába extrakciou kofeínu z kávy. Kofeín sa z kávy odstraňuje ešte pred pražením, pričom sa extrahuje zo zelenej kávy.

Metódy dekofeinácie:

  • použitie vody
  • použitie organických rozpúšťadiel (dichlormetan, metylacetat)
  • použitie superkritického oxidu uhličitého

Medzi najbežnejšie techniky patrí Švajčiarsky vodný proces, ktorý používa vodu na prírodné odstránenie kofeínu, a metóda oxidu uhličitého, kde sa CO2 používa ako rozpúšťadlo na extrakciu kofeínu. Tieto metódy sú chválené pre ich schopnosť produkovať kávu bez kofeínu, ktorá si zachováva svoju kvalitu a pôvodný chuťový profil. Po odstránení kofeínu z kávy sa káva následne spracuje rovnako ako káva kofeínova. Bezofeínová káva sa praží a melie. Čo sa týka vlastností bezkofeínovej kávy ako jej farba, vôňa či chuť, tie si zachováva rovnako ako kofeínová káva.

Bezofeínová káva
Bezofeínová káva sa tiež praží a melie

Je potrebné tiež uviesť, že aj bezkofeínová káva obsahuje minimálne množstvo kofeínu. Podľa platných právnych predpisov predpisov hladina kofeínu nesmie prekročiť 1g/kg praženej kávy. Výrobok nesmie obsahovať viac ako 3 % pôvodného obsahu kofeínu z kávových zŕn (tzn. minimálne 97 % bez kofeínu). Pitím bezkofeínovej kávy tak môžeme prijať 1 až 6 mg kofeínu v 100 ml nápoja. (KADLEC, P. et al. Přehled tradičních potravinářských výrob : technologie potravin. 1. vydanie. vyd. Ostrava: Key Publishing, 2012. 569 s. ISBN 9788074181450, WORLD HEALTH ORGANIZATION COLLABORATING CENTRE FOR METABOLIC BONE DISEASES. WHO Fracture Risk Assessment Tool. In www.who.int [online]. 2008. [cit. 2014-03-26]. Dostupné na internete: http://www.shef.ac.uk/FRAX/index.aspx).

Bezkofeinová káva a jej budúcnosť

Trh s kávou bez kofeínu sa rýchlo rozširuje a priťahuje rôznorodú skupinu spotrebiteľov. Hlavnými spotrebiteľmi bezkofeínovej kávy sú najmä jednotlivci s citlivosťou na kofeín a ľudia, ktorí sa snažia znížiť príjem kofeínu z medicínskych dôvodov. Tento posun je podporovaný rastúcim povedomím o zdravotných výhodách zníženia spotreby kofeínu a tiež dostupnosťou kvalitnej bezkofeínovej kávy. Káva bez kofeínu už dávno nie je výrobok len pre úzku skupinu ľudí. So zmenou preferencií spotrebiteľov rastie tiež dopyt po zdravších alternatívach. Káva bez kofeínu predstavuje univerzálnu a atraktívnu možnosť. Jej zdravotné výhody spolu s pokrokmi v procesoch dekafeinizácie zabezpečujú, že milovníci kávy si môžu užívať svoj obľúbený nápoj bez kompromisov v chuti alebo zdraví.

Leave feedback about this

  • Quality
  • Price
  • Service

PROS

+
Add Field

CONS

+
Add Field
Choose Image
Choose Video
Translate »