24 júna, 2024
ŽIVOTNÝ ŠTÝL

Vŕtanie Studní: Spoznajte Túto Dôležitú Metódu Získavania Vody

Vŕtanie studne

Voda je základným životne dôležitým zdrojom pre nás všetkých. Aby sme mohli mať nezávislý prístup k čistej a pitnej vode, niekedy je potrebné vykonať vŕtanie studní. Tento proces zabezpečuje trvalý prístup k vode nielen pre domácnosti, ale aj pre poľnohospodárstvo, priemysel a mnoho ďalších oblastí. V tomto článku sa dozviete viac o tom, čo je vŕtanie studní a aké sú rôzne spôsoby vŕtania.

Na Slovensku pôsobia profesionálne spoločnosti ktoré vám studňu vyvŕtajú za pár hodín. Vŕtanie studni v: Bratislava, Košice, Nitra, Banská Bystrica, Trnava, Zlaté Moravce, Levice, Šaľa, Nové Zámky, Martin, Trenčín, Poprad, Topoľčany, Piešťany, Lučenec,

Voda v studni

Čo je vŕtanie studní?

Vŕtanie studní je proces, ktorý sa používa na získanie podzemnej vody z hlbokej vrstvy zeme. Táto voda môže byť následne použitá na rôzne účely, ako je pitie, zalievanie plodín, splachovanie, či iné priemyselné činnosti. Vrtanie studní je nevyhnutné v oblastiach, kde povrchová voda nie je dostatočná alebo nie je k dispozícii v dostatočnom množstve.

POZRITE SI ĎALŠIE ZAUJÍMAVOSTI.

Spôsoby – vŕtanie studní

Existuje niekoľko rôznych spôsobov, ako môže byť vrtanie studní vykonané. Každá metóda má svoje vlastné výhody a nevýhody a je vhodná pre rôzne geologické podmienky a potreby.

Vŕtanie výplachom, známe aj ako „vŕtanie s vyplachovaním“ alebo „vŕtanie s cirkuláciou“, je jednou z metód vŕtania studní. Táto metóda sa používa na získavanie podzemnej vody z hlbokých zásobníkov vody. Výrazným rysom vŕtania výplachom je použitie kvapaliny (často vody) na odstránenie vŕtanej horniny a zabezpečenie čistého vrtu, čím sa umožňuje lepšie získavanie vody. Tu je bližší pohľad na tento proces:

Vŕtanie studne výplachom

Ako funguje vŕtanie výplachom:

 1. Príprava miesta: Prvým krokom pri vŕtaní vyplachom je príprava miesta, kde bude studňa vŕtaná. To zahŕňa určenie miesta, kde sa bude vŕtať, a prípravu vŕtacej techniky.
 2. Vŕtacia hlava: Vŕtacia hlava je časť vŕtacieho zariadenia, ktorá prichádza do kontaktu s horninou. Táto hlava obsahuje ostrý vrchný okraj, ktorý sa používa na odsekávanie horniny.
 3. Cirkulačná kvapalina: Kvapalina (často voda) je dôležitou súčasťou procesu vŕtania výplachom. Táto kvapalina je pumpovaná do vrtu, kde pomáha odstrániť výrub a zvyšky horniny, ktoré sú odsekávané vŕtacou hlavou. Taktiež zabezpečuje chladenie a mazanie vŕtacej hlavy a pomáha udržiavať stabilitu vrtu.
 4. Vŕtacia rúrka: Vŕtacia rúrka je dlhá rúra, ktorá je zavedená do vrtu. Táto rúrka slúži na udržiavanie stability vrtu a zabezpečuje, aby sa kvapalina a výrub odstránili z vrtu.
 5. Čerpadlo: Kvapalina, ktorá je pumpovaná do vrtu, je potom odstránená a spracovaná, aby sa oddelila odstránená hornina a sedimenty. Čerpadlo je často súčasťou procesu a zabezpečuje neustálu cirkuláciu kvapaliny.

Výhody a využitie vŕtania vyplachom:

 • Rýchlosť a efektivita: Vŕtanie vyplachom je rýchly a efektívny spôsob získavania vody z väčších hĺbok. Táto metóda umožňuje dosiahnuť veľké hĺbky rýchlo a efektívne.
 • Čistý vrt: Kvapalina použitá pri vŕtaní vyplachom zabezpečuje, že vrt bude čistý a nebude kontaminovaný horninou a prachom.
 • Kvalita vody: Vŕtanie výplachom môže poskytovať vodu z hlbších zásobníkov, ktoré môžu byť čistejšie a menej ovplyvnené povrchovými znečisťujúcimi látkami.
 • Využitie v poľnohospodárstve, priemysle a domácnostiach: Voda z vŕtaných studní výplachom sa používa na rôzne účely, vrátane zavlažovania plodín, priemyselných procesov a pitnej vody pre domácnosti.

Vŕtanie výplachom je dôležitou metódou získavania podzemnej vody, ktorá sa využíva na celom svete na zabezpečenie prístupu k dôležitému zdroju vody pre ľudí, poľnohospodárstvo a priemysel.

Narážanie studne

Narážanie studne je iný spôsob získavania podzemnej vody, ktorý sa používa pri budovaní studní. Táto metóda sa líši od vŕtania studní, pretože pri narážaní sa vŕtanie nevyužíva. Namiesto toho sa používa mechanický alebo hydraulický tlak na prekonanie hmotnosti a odolnosti hornín a prístup k podzemnej vode. Tu je bližší pohľad na proces narážania studne:

Ako funguje narážanie studne:

 1. Príprava miesta: Podobne ako pri vŕtaní studní, aj pri narážaní je potrebná príprava miesta, kde bude studňa vybudovaná. To zahŕňa určenie miesta, kde bude studňa narážaná, a prípravu povrchu.
 2. Narážacia hlava: Narážacia hlava je mechanické zariadenie, ktoré sa používa na prekonanie hornín a zeminy a zabezpečuje pohyb narážacieho rúra nadol do zeme. Táto hlava môže byť poháňaná hydraulickým tlakom alebo iným mechanickým spôsobom.
 3. Narážacia rúrka: Narážacia rúrka je dlhá rúra, ktorá sa postupne zasúva do zeme pomocou narážacej hlavy. Táto rúrka vytvára otvor do podzemných vrstiev.
 4. Odstránenie sedimentov: Po dosiahnutí požadovanej hĺbky sa narážacia rúrka pomaly vytahuje, pričom sa priťahuje aj voda a sedimenty z podzemnej vrstvy. Týmto spôsobom sa dosiahne prístup k podzemnej vode.
 5. Čerpadlo: Po dokončení procesu narážania sa často inštaluje čerpadlo, ktoré umožňuje čerpať podzemnú vodu do povrchového systému a použiť ju na rôzne účely, ako je pitná voda alebo zavlažovanie.

Výhody a využitie narážania studne:

 • Rýchlosť: Narážanie studne je často rýchlejším spôsobom získavania podzemnej vody v porovnaní s tradičným vŕtaním, pretože nevyžaduje použitie vrtacej hlavy.
 • Menšie zásahy do pôdy: Narážanie studne môže mať menší vplyv na okolitú pôdu a životné prostredie v porovnaní s vrtaním, pretože nevyžaduje vytváranie otvoru veľkého priemeru.
 • Vhodné pre určité geologické podmienky: Narážanie sa často používa v oblastiach s mäkkými sedimentmi alebo pieskovcami, kde je vrtanie obtiažnejšie.
 • Nízke náklady: Narážanie studne môže byť ekonomicky efektívnejšie v niektorých prípadoch, pretože nevyžaduje drahú vrtaciu techniku.

Narážanie studne je vhodné pre určité geologické podmienky a môže byť výhodné v určitých situáciách. Je dôležité zvážiť rôzne metódy získavania podzemnej vody a vybrať tú, ktorá najlepšie vyhovuje konkrétnym potrebám a podmienkam miesta.

Ručné kopanie studne

Ručné kopanie studne je tradičná metóda, ktorá sa používala po stáročia na získavanie podzemnej vody. Táto metóda zahŕňa fyzickú prácu a použitie ručných nástrojov na vykopanie studne a dosiahnutie vody. Hoci je to náročné a časovo náročné, ručné kopanie studne sa stále používa v niektorých oblastiach sveta, najmä tam, kde nie sú dostupné moderné technológie alebo finančné zdroje na vrtanie studní. Tu je bližší pohľad na proces ručného kopania studne:

Ako funguje ručné kopanie studne:

 1. Príprava miesta: Prvým krokom pri ručnom kopaní studne je príprava miesta, kde bude studňa kopaná. To zahŕňa určenie vhodného miesta a odstránenie povrchových vrstiev zeme.
 2. Kopanie vrtu: Osoba, ktorá kopie studňu, používa rôzne ručné nástroje, ako sú lopaty, krumpáče a iné, na odstraňovanie zeme a hornín, aby vytvorila otvor do podzemných vrstiev. Táto činnosť môže byť veľmi náročná a vyžaduje fyzickú silu a vytrvalosť.
 3. Podzemná voda: Po dosiahnutí požadovanej hĺbky sa môže osoba dostať k podzemnej vode, ktorá sa hromadí v získanom otvore. Voda sa potom odčerpáva a zbiera do nádoby na pitie alebo iné účely.
 4. Stabilizácia studne: Po dosiahnutí podzemnej vody je potrebné stabilizovať steny studne, aby sa zabránilo ich zrúteniu alebo oslabeniu. To sa môže dosiahnuť rôznymi spôsobmi, vrátane výstavby stien zo dreva, kameňov alebo iných materiálov.

Výhody a nevýhody ručného kopania studne:

Výhody:

 • Nižšie náklady: Ručné kopanie studne nevyžaduje drahú technológiu ani zariadenia, čo môže znížiť náklady na výstavbu studne.
 • Dostupnosť: Táto metóda je dostupná tam, kde nie sú dostupné moderné technológie na vrtanie studní.
 • Lokálna práca: Ručné kopanie studne môže poskytnúť pracovné príležitosti a podporiť miestnu ekonomiku.

Nevýhody:

 • Fyzická náročnosť: Ručné kopanie studne je veľmi náročná činnosť a vyžaduje fyzickú silu a vytrvalosť.
 • Časová náročnosť: Táto metóda je časovo náročná a môže trvať veľa dní alebo týždňov, kým sa dosiahne voda.
 • Obmdzená hĺbka: Ručné kopanie studne je obvykle vhodné pre plytšie studne, a preto nie je vhodné pre získavanie podzemnej vody z väčších hĺbok.
 • Riziko znečistenia: Existuje riziko znečistenia studne, ak nie je dostatočne stabilizovaná alebo chránená pred vonkajšími vplyvmi a kontamináciami.

Ručné kopanie studne môže byť potrebné v určitých situáciách, ale je dôležité zvážiť jeho fyzickú náročnosť a obmedzenia, najmä pri kopaní hlbších studní. V modernom svete sú často k dispozícii efektívnejšie a spoľahlivejšie metódy získavania podzemnej vody, ako je vrtanie studní.

Leave feedback about this

 • Quality
 • Price
 • Service

PROS

+
Add Field

CONS

+
Add Field
Choose Image
Choose Video
Translate »