19 júna, 2024
ZDRAVIE

Čo je ADHD?

Čo je ADHD?

Aj vás zaujíma čo je ADHD? ADHD je skratka pre Attention Deficit Hyperactivity Disorder (porucha pozornosti a hyperaktivity). Je to neuropsychické ochorenie charakterizované nedostatočnou pozornosťou, impulzivitou a nadmernou hyperaktivitou. Môže ovplyvňovať schopnosť jedinca plniť denné aktivity a vzťahy s okolím. Diagnóza sa stanovuje na základe klinických skúšok a vyšetrení. Liečba môže zahŕňať farmakologickú terapiu, poradenské služby a zmeny životného štýlu.

Čo je ADHD?
Čo je ADHD?

Ako sa prejavuje ADHD?

ADHD sa môže prejavovať rôznymi spôsobmi v závislosti od veku a formy ochorenia. Hlavné príznaky ADHD sú:

  1. Nedostatočná pozornosť: ťažkosti s sústredením sa, časté prerušovanie činností a zabúdanie na úlohy.
  2. Impulzivita: nezvládanie emócií, neuvážené správanie, náhle zmeny plánov.
  3. Nadmerná hyperaktivita: neustále premýšľanie, neustále pohybovanie, ťažkosti s posedením na jednom mieste.

Všetky tieto príznaky sa musia prejavovať viac ako 6 mesiacov a ovplyvňovať každodenný život jedinca, aby bolo možné stanoviť diagnózu ADHD.

Liečba ADHD zahŕňa kombináciu rôznych prístupov, vrátane farmakologickej terapie, poradenských služieb a zmien životného štýlu. Konkrétne možnosti liečby zahŕňajú:

  1. Farmakologická terapia: Lieky na liečbu ADHD môžu zahŕňať stimulanty ako metylphenidát, ako aj niektoré antidepresíva.
  2. Poradenské služby: Psychologické poradenstvo môže pomôcť jedincovi a jeho rodine pracovať na komunikačných schopnostiach, zlepšovať vzťahy a riešiť iné súvisiace problémy.
  3. Zmeny životného štýlu: Udržiavanie pravidelného denného režimu, dodržiavanie zdravej stravy a fyzickej aktivity, ako aj zlepšenie organizačných schopností môže pomôcť zmierniť príznaky ADHD.

Dôležité je, aby liečba bola prispôsobená potrebám a želaniam jednotlivca s ADHD a aby bola úzko monitorovaná lekárom alebo klinickým psychológom.

Ako sa prejavuje ADHD u detí?

ADHD u detí sa prejavuje podobne ako u dospelých, ale môže mať vplyv na ich schopnosť zúčastňovať sa na vzdelávaní a rozvíjať sociálne vzťahy. Hlavné príznaky ADHD u detí zahŕňajú nedostatočnú pozornosť, impulzivitu a hyperaktivitu.

Diagnóza ADHD u detí sa stanovuje na základe klinických vyšetrení, vrátane rozhovorov s rodičmi a učiteľmi, ako aj špeciálnych testov. Liečba pre deti s ADHD zahŕňa kombináciu farmakologickej terapie, poradenských služieb a zmien životného štýlu.

Je dôležité, aby deti s ADHD dostávali podporu a pomoc od rodiny, školy a zdravotníckych profesionálov, aby sa im čo najlepšie darilo v každodennom živote a v ich vzdelávaní.

Ako metabolizuje kofeín? Prečitajte si viac na našom blogu.

Leave feedback about this

  • Quality
  • Price
  • Service

PROS

+
Add Field

CONS

+
Add Field
Choose Image
Choose Video
Translate »