25 júla, 2024
ZDRAVIE

Čo je ADHD?

Aj vás zaujíma čo je ADHD? ADHD je skratka pre Attention Deficit Hyperactivity Disorder (porucha pozornosti a hyperaktivity). Je to neuropsychické ochorenie charakterizované nedostatočnou pozornosťou, impulzivitou a nadmernou hyperaktivitou. Môže ovplyvňovať schopnosť jedinca plniť denné aktivity a vzťahy s okolím. Diagnóza sa stanovuje na základe klinických skúšok a vyšetrení. Liečba môže zahŕňať farmakologickú terapiu, poradenské […]

Read More
Translate »