25 mája, 2024
KULTÚRA

Medzinárodný deň žien – nezatracujme tento sviatok

Medzinárodný deň žien

Medzinárodný deň žien. Mnohé z nás si na oslavu tohto sviatku spomínajú s miernym znechutením a pobavením. Niektoré dámy si vybavia svojich pripitých manželov a druhov s ovädnutými  červenými karafiátmi a lacnou bonboniérou  niekedy  doplnenú o vkusnú zásteru do kuchyne. Muži v bývalom režime pod taktovkou komunistickej strany oslavovali tento sviatok už v práci so svojimi kolegyňami. Pri príchode domov boli muži z toľkých pôct pre ženičky mnohokrát mierne spoločensky unavení, a tak  na manželky, priateľky a maminky už nezostalo veľa energie.

Medzinárodný deň žien – boj za práva žien

V tento deň by sme si mali v prvom rade pripomenúť ťažký a dlhý boj žien za svoju rovnoprávnosť a emancipáciu. Pôvod tohto sviatku vychádzal najmä z demonštrácií, ktoré pravidelne organizovali americké šičky za zlepšenie pracovných podmienok. Prvý krát sa tento sviatok oslavoval dňa 28. februára 1909 v New Yorku. Jedným zo záverov Medzinárodnej konferencie socialistických žien konanej v auguste v roku 1910 bola každoročná oslava sviatku Medzinárodného dňa žien. Prvou ženou, ktorá navrhla oslavovať Medzinárodný deň žien v európskych krajinách, bola nemecká sociálna demokratka Clara Zetkinová. Dňa 19. marca 1911 vyšli v hlavných európskych mestách do ulíc aj európske ženy, aby bojovali  proti zbrojeniu, militarizmu, za svoje volebné právo, sociálne práva a lepšie pracovné podmienky.

Dňa 19. marca 1911 vyšli do ulíc aj európske ženy 
Dňa 19. marca 1911 vyšli do ulíc aj európske ženy 

Po prvej svetovej vojne bol termín Medzinárodného dňa žien určený na 8. marec. V roku 1975 uznala aj Organizácia Spojených národov 8. marec ako svetový sviatok žien.

Nielen lepšie pracovné podmienky

Boj žien od 19. storočia za svoje práva nezahŕňal len zlepšenie pracovných podmienok a skrátenie pracovného času. Ženy sa snažili najmä o ukončenie vojen, zrovnoprávnenie v oblasti politickej, hospodárskej ako aj sociálnej. Vzhľadom na vyššie vzdelanie žien a ich lepšiu finančnú nezávislosť, sa ženy snažili pretaviť získané zručnosti do politiky a hospodárskeho života.

Zároveň ženy bojovali za zlepšenie  sociálneho  zabezpečenia tehotných žien, regulovanie pôrodnosti ako aj za  zmenu rodinného práva. Na presadenie požiadaviek žien v týchto oblastiach bolo nevyhnutné získať volebné právo pre ženy. Výraznejšia ekonomická aktivita žien bola dôsledkom prvej svetovej vojny a mobilizácie mužov. Ženy boli nútené vyvíjať rôzne ekonomické aktivity, aby dokázali prežiť a postarať sa o rodinu. Po druhej svetovej vojne Charta Organizácie Spojených národov zakotvila zrovnoprávnenie  žien a mužov.  Všeobecná deklaráciá ľudských práv z roku 1948 zakotvila rovnakú odmenu za prácu, právo na ochranu rodiny a rovnosť v manželstve.

Medzinárodný deň žien a socializmus

Na Medzinárodný deň žien sa zamerali najmä  ľavicové strany, socialistické a komunistické režimy. V USA a ostatných krajinách sa sviatok žien oslavoval druhú májovú nedeľu ako deň matiek.  V socialistických režimoch bolo potrebné, aby žena pracovala a zároveň naplnila svoje materstvo. Socialistická žena bola potrebná nielen ako matka, ale aj ako budovateľka. Socialistická žena musela prepojiť materstvo s prácou a v  tomto jej asistoval štát so svojou pomocou a kolektívnou opaterou detí. Oslavy Medzinárodného dňa žien mali v komunistických režimoch veľkolepý až manifestačný charakter. Veľkolepé oslavy tohoto sviatku zároveň pomocou žien pomáhali propagande pri napĺňaní päťročných plánov.

Medzinárodný deň žien dnes

8. marca vzdajme hold všetkým  ženám
8.marca vzdajme hold všetkým ženám

Po roku 1989 oslava Medzinárodného dňa žien u nás upadala. Mnohí si ho spájajú s bývalým režimom. Avšak tento sviatok nepatrí komunistom či bývalému režimu, ale patrí ženám. Silným bojovníčkam, ktoré vyšli do ulíc a bojovali za svoje práva, ženám, ktoré cez vojnu museli zastať aj úlohu mužov. Preto nezatracujme tento sviatok a 8. marca vzdajme hold ženám, matkám, sestrám, babičkám a kolegyniam. Spomeňme si v tento deň aj na všetky bojovníčky za práva žien, vďaka ktorým majú dnes ženy svoje pevné postavenie v spoločnosti. Obdarujme v tento deň žienky kvetom, čokoládou či nejakou tematickou  knihou ako napr. Kvapky na kameni od Gabriely Futovej, Veroniky Šikulovej a kol., ktorá mapuje príbehy 50 nadaných a úspešných  žien zo Slovenska a Čiech.

Ale nezabúdajme ani na mužov. Viete kedy majú muži svoj Medzinárodný deň mužov?

Leave feedback about this

  • Quality
  • Price
  • Service

PROS

+
Add Field

CONS

+
Add Field
Choose Image
Choose Video
Translate »