21 mája, 2024
chatgpt
Technológie

Čo je CHATGPT a ako funguje?

ChatGPT je veľký jazykový model, ktorý vytvorila spoločnosť OpenAI na základe architektúry GPT-3.5. Je to umelá inteligencia, ktorá dokáže odpovedať na otázky a komunikovať s ľuďmi pomocou prirodzeného jazyka. ChatGPT dokáže generovať text v rôznych jazykoch a dokáže sa učiť z veľkého množstva údajov. Široko sa používa ako chatbot, osobný asistent, generátor textu a ďalšie aplikácie umelej inteligencie.

Ako spravne pracovat s chatgpt?

Správne používanie aplikácie ChatGPT závisí od konkrétnej úlohy, ktorú s ňou chcete vykonávať. Nižšie uvádzame niekoľko všeobecných tipov, ktoré vám môžu pomôcť:

 • Otázky a vety formulujte jasne a stručne. ChatGPT dokáže rozpoznať prirodzený jazyk, ale lepšia formulácia môže viesť k lepším výsledkom.
 • Uvádzajte dostatočné kontextové informácie. Ak ide o zložitú alebo špecifickú úlohu, poskytnutie relevantných informácií ChatGPT môže pomôcť.
 • Skúste experimentovať s rôznymi variantmi formulácie otázok a viet, aby ste získali najlepšie odpovede.
 • Ak ChatGPT neodpovie na vašu otázku správne, skúste položiť inú otázku alebo pridať viac informácií.
 • Buďte opatrní, keď sa pýtate na citlivé informácie, ako sú osobné údaje alebo informácie o bankovom účte.
 • Uvedomte si, že ChatGPT môže mať obmedzenia a niektoré úlohy si môžu vyžadovať špecializované riešenia. V takom prípade sa obráťte na odborníka v danej oblasti.
 • Ak používate ChatGPT ako chatbota na zákaznícku podporu alebo iné účely, uistite sa, že sú zákazníci informovaní o tom, že hovoria s umelou inteligenciou, nie s človekom.
  Celkovo sa pri práci s ChatGPT snažte byť konkrétni, presní a trpezliví. Praxou a experimentovaním získate lepší pocit z toho, ako čo najlepšie využiť jeho možnosti.
Výhody ChatGPT
1. Schopnosť generovať texty v rôznych jazykoch
2. Schopnosť učiť sa z veľkého množstva údajov
3. Schopnosť rozpoznať a reagovať na prirodzený jazyk
4. Možnosť použitia ako chatbot na zákaznícku podporu alebo iné účely
5. Môže sa používať ako generátor textu na rôzne účely
6. Vysoká presnosť a kvalita generovaných textov
7. Rýchlosť a efektívnosť pri vykonávaní úloh
8. Schopnosť uplatniť sa v rôznych úlohách a oblastiach
9. Môže sa používať ako osobný asistent alebo virtuálny asistent
10. Priebežné zlepšovanie a aktualizácia modelu

„Umelá inteligencia je nejlepší věc, jakou jsme kdy vynalezli. Je to jako elektřina nebo oheň – nevíme, co s ní uděláme, ale je to něco velmi mocného a dobrého.“

Jerry Kaplan, americký podnikatel a spisovatel v oblasti technologie a umělé inteligence.

Na trhu existuje niekoľko konkurenčných jazykových modelov a chatbotov, ktoré môžu byť v niektorých oblastiach porovnateľné s ChatGPT. Niektoré z nich sú:

 • BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers) – tento model vyvinula spoločnosť Google a bol veľmi úspešný v oblasti prirodzeného jazyka. BERT sa zameriava na pochopenie kontextu a kontextového významu slov, čo mu umožňuje dosahovať vysokú presnosť v úlohách, ako je strojový preklad a rozpoznávanie reči.
 • GPT (Generative Pre-trained Transformer) – GPT je predchodca ChatGPT vyvinutý spoločnosťou OpenAI a tiež sa zameriava na generovanie textu v prirodzenom jazyku. Tento model dokáže vytvárať plynulý a zrozumiteľný text v rôznych jazykoch.
 • Transformer-XL – Tento model, ktorý tiež vyvinula spoločnosť Google, sa zameriava na spracovanie dlhých textov a zachovanie kontextu v dlhých sekvenciách. To mu umožňuje dosahovať vysokú presnosť v úlohách, ako je strojový preklad, sumarizácia textu a generovanie textu.
 • IBM Watson Assistant – IBM Watson Assistant je chatbot, ktorý sa používa na zákaznícku podporu a interakciu s používateľmi. Tento chatbot dokáže rozpoznávať prirodzený jazyk a odpovedať na otázky v rôznych jazykoch.
 • Amazon Lex – Amazon Lex je chatbot, ktorý sa používa na zákaznícku podporu a interakciu s používateľmi. Tento chatbot dokáže rozpoznávať prirodzený jazyk a odpovedať na otázky v rôznych jazykoch.

Každý z týchto konkurenčných modelov má svoje výhody a obmedzenia a výber najlepšieho modelu závisí od vašich konkrétnych potrieb a problémov.

Prečítajte si aj naš dalšie články, extrasystoly.

Leave feedback about this

 • Quality
 • Price
 • Service

PROS

+
Add Field

CONS

+
Add Field
Choose Image
Choose Video
Translate »