25 júla, 2024
Technológie

Čo je CHATGPT a ako funguje?

ChatGPT je veľký jazykový model, ktorý vytvorila spoločnosť OpenAI na základe architektúry GPT-3.5. Je to umelá inteligencia, ktorá dokáže odpovedať na otázky a komunikovať s ľuďmi pomocou prirodzeného jazyka. ChatGPT dokáže generovať text v rôznych jazykoch a dokáže sa učiť z veľkého množstva údajov. Široko sa používa ako chatbot, osobný asistent, generátor textu a ďalšie […]

Read More
Translate »